Home‎ > ‎

Cook Team

 Mr & Mrs. Xaiv Rwg Lauj
 828-464-9332
 Mr & Mrs. Vam Choj Lis
 828-391-3744 or 391-0168
 Mr & Mrs. Npuag Yaj Xyooj
 828-244-8382
 Mr & Mrs. Paj Zeb Lauj
 828-439-8445
 Mr & Mrs. Txawj Sua Yaj
 828-446-5201
 Mr & Mrs. Tshuas Yeej Vaj
 828-228-5427
 Mr & Mrs. Txawj Zoo Vaj
 828-638-1567
 Mr & Mrs. Vam Thoj Lauj
 828-493-1328
 Mr & Mrs. Nchaiv Suav Lis
 828-234-3001
 Mr & Mrs. Tsav Yuj Yaj
 
                          
   

                                                      

Cook Team Ministry 2012
                                             

Ua Vajtswv Tsaug uas peb tseem muaj cov Cook Team Ministry nyob hauv peb First Hmong Alliance Church, yog los pab rau peb txhua lub sijhawm uas muaj kev piam sij los yog ib phuag noj haus hauv Church, Ua tsaug thiab Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej txhua tug.