Home‎ > ‎Annoucements‎ > ‎

Mloog Kwv Txhiaj

posted Dec 29, 2011, 4:10 PM by FHAC Hickory   [ updated Jan 2, 2012, 6:49 AM by Unknown user ]

YouTube Video


Kwv Txhiaj Thiab hu nkauj Txais tos Xyoo Tshiab.  Hmong Traditional song Welcome Year 2012.

Comments