Welcome our new Tsavxwm Txivtsev for 2013

YouTube Video

    
                                      


Zaj nkauj Christmas nyob hauv no lawm koj mus kawm tau lawm .  Nias Nov


Nyob zoo Cov Txivtsev txhua tus peb cov Tsavxwm yuav npaj muaj kev fellowship nyob rau hnub 22 lub hlis no tom church thaum 4:30pm ntawd thiab peb mam li tshaj tawm ntxiv rau sawvdaws paub kom meej zog nov thiab, Ua tsaug.

Nhia Vong Lo